MAARDU UJUMISKLUBI

Eeskiri

Maardu Ujumisklubi kuumaks: 35,00€

Maksmine teostatakse jooksva kuu 10. kuupäevaks.

Õpilase pikemaajalise puudumise korral tuleb kindlasti eelnevalt ühendust võtta treeneriga, et üheskoos leida lahendus õppemaksu võimaliku soodustuse kohta.

Riiklikel pühadel tunde ei toimu!

Tundi ei hilineta! Riietusruumi tullakse riideid vahetama vähemalt 5 minutit enne tunni algust. Et mitte segada tunni läbiviimist, palume külastada tualettruumi enne või peale tundi.Enne treeningut lapsed peavad dussi all käia.

Treeningu ajal vanemate viibimine ujula ruumis keelatud.

Juhul kui lapse vanemad peidavad, et lapsel on mingi krooniline haigus vastutus lapse tervise eest  läheb nende peale.

Lapsevanem vastutab ise lapse eest väljaspool tunni toimumise aega.

Maardu Ujumisklubi  treeningute külastaja järgib ning austab sisekorraeeskirju, käitub viisakalt/hoolivalt oma kaaslaste ja treenerite suhtes ning hoiab ruume ja inventari nagu oma kodu (hoiab puhtust ning ei lõhu ega kahjusta inventari).:-) Lõhutud või kahjustatud interjööri või inventari eest on Maardu Ujumisklubi õigus nõuda kahjutekitajalt või vastutavalt isikult (lapsevanem) kompensatsiooni.

Klubist väljaastumise soovi korral peavad vanemad vähemalt kuu aega ette teavitama isiklikku  treenerit.

Maardu Ujumisklubi  jätab endale õigusi teha muudatusi tunniplaanis, hinnakirjas, maksetingimustes jmt.